Bizi takip edin.

İletişim Merkezi

0 (286) 618 10 10
İlçemiz Seferşah Mahallesi, Sakarya Sokak ve Yahya Çavuş 1. Çıkmaz sokağı ile çevresine dair 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği

TUTANAK

 

 

                İlçemiz Seferşah Mahallesi, Sakarya Sokak ve Yahya Çavuş 1. Çıkmaz sokağı ile çevresine dair 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  (UİP-17023534) 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince Belediye Meclisimizin 17/11/2022 tarihli toplantısında 2022/139 sayılı kararı ile onanarak yürürlüğe girmiştir.

Onaylanan İmar Planları 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca Belediye Hoporlöründen duyurularak Belediyemiz İlan Panosunda ve Ezine Belediyesi Resmi İnternet Sitesinde Duyurular sayfasında 1 ay süre ile ilan edilmek üzere yayınlanmıştır 18/11/2022

               

               

 

 

 

Deniz TAYFUR                                  Seyfettin DEMİRKIRAN                                Aylin KURTULAN             İ. Tolga FAKILI

Fen İşleri Müd. V                            Bel. Harita Mühendisi                    İlan Memuru               Zabıta Memuru

 

 

 

 

Hakan SİVİŞ

 Bel. Bilgi İşlem Sorumlusu

 

 

SEFERŞAH MAHALLESİ, SAKARYA SOKAK VE YAHYA ÇAVUŞ 1. ÇIKMAZ SOKAĞI İLE ÇEVRESİNE DAİR 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ  (UİP-17023534)

 

ASKI İLAN PAFTASI