Bizi takip edin.

İletişim Merkezi

0 (286) 618 10 10
Belediye Encümenimizce 16/05/2023 Tarih 2023/130 sayılı Encümen Kararı

TUTANAK

 

 

Belediye Encümenimizce 16/05/2023 Tarih 2023/130 sayılı Encümen Kararı ile Camikebir Mahallesi 395 Ada 4-12 parsel ve 389 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazlar üzerinde, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesi gereğince imar uygulaması yapılmış olup Parselasyon Planları ve Dağıtım Cetvelleri Belediye Encümenimizin 23/05/2023 tarihli toplantısında 2023/132 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylanan Parselasyon Planları ve Dağıtım Cetvelleri 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi ve uygulamaya dair çıkarılan Arsa ve Arazi Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 25. Maddesi uyarınca 1 Ay süre ile ilan edilmek üzere Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır. Belediye hoporlöründen ve Ezine Belediyesi Resmi internet Sitesinde “DUYURULAR” sayfasında yayınlanmıştır. 24/05/2023

 

 

 

 

 Deniz TAYFUR        Seyfettin DEMİRKIRAN     İ. Tolga FAKILI        Aylin KURTULAN

Fen İşleri Müd. V.       Bel. Harita Mühendisi          Zabıta Memuru              İlan Memuru

 

 

 

 

 

       Hakan SİVİŞ

Bilgi İşlem Sorumlusu

 

BELGELERİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN LÜTFEN LİNK'E TIKLAYINIZ

CAMİKEBİR-395ADA-ASKI-PAFTASI

MAL SAHİPLERİ ARAŞTIRMA

TESCİLE ESAS DAĞITIM