Bizi takip edin.

İletişim Merkezi

0 (286) 618 10 10
EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ S PLAKA İHALE İLANI
İhale Tarihi : 11.06.2024

EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TİCARİ S PLAKA İHALE İLANI

 

Çanakkale İl Trafik Komisyonunun 03.10.2007 tarih ve 2007/101 sayılı kararıyla Ezine Belediyesine tahsis edilmiş olan Ticari Servis (S) Plakalarından “50 adet Ticari Servis Aracı (S) Plaka Satışı” işinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi Açık Teklif Usulü ile 1’er adet ayrı ayrı satışı işi.

 

Tahmini Bedel             : 450.000,00-TL KDV (1 Adet)

Geçici Teminat            : 15.000,00-TL

 

2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur. İhalesi Belediyemiz Encümeninde 11.06.2024 tarih ve saat 11:15 ten başlayarak 50 adet Ticari Servis Aracı (S) Plakanın ayrı ayrı satışı Salı günü saat 11:15 te yapılacaktır.

 

İhale evraklarını belirtilen ihale günü saat 10:30’a kadar Ezine Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Şartname ve ekleri Zabıta Müdürlüğü’nde görülebileceği gibi 2.000,00.-TL bedelle temin edilebilir.

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

TÜZEL KİŞİ

GERÇEK KİŞİ

1.Şirketin Vergi Levhası.

1.Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

2.İmza Sirküleri (2024 Tarihli).

2.İmza Beyannamesi (2024 Tarihli).

3.Vekil ise Vekaletname.

3.Vekil ise Vekaletname.

4.Tüzel kişilerin Ezine İlçesi sınırların içerinde faaliyet gösterdiğini gösterir ve ticaret odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4. En az iki yıl boyunca Ezine İlçesinde ikamet ettiğini gösterir yerleşim yeri belgesi.

5.Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 12/c Maddesinin Son Paragrafında Tarif Edilen Suçlardan Sabıkalı Olmadığını Belirtir Adli Sicil Kayıt Belgesinin Aslı.

5. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 12/c Maddesinin Son Paragrafında Tarif Edilen Suçlardan Sabıkalı Olmadığını Belirtir Adli Sicil Kayıt Belgesinin Aslı.

6.”Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi” Aslı veya Noter Onaylı Fotokopisi ve Güncel “Ticaret odası Belgesi” Aslı.

6.S Plaka Almaya Hak Kazandığı Takdirde Ezine Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliği’nde Bulunan Araç Tahsis Şartlarını Taşıyor olması.

7. Şartname Alındı Makbuzu.

7. Şartname Alındı Makbuzu.

8.Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz.

8. Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz.

9. Ezine Belediyesinden alınacak “Borcu Yoktur“ Belgesi.

9. Ezine Belediyesinden alınacak “Borcu Yoktur “ Belgesi.

10. İhaleye Katılacak Tüzel Kişilikler En Fazla 5 (beş) Adet “S” Plaka Alabileceklerdir.

10.İhaleye Katılacak Gerçek Kişiler En Fazla 2 Adet Ticari (S) Plaka Alabilir.

Faks veya e-mail ile müracaat ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

Ezine Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Ezine Belediye Başkanlığınca İlan Olunur.