Bizi takip edin.

İletişim Merkezi

0 (286) 618 10 10
EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN S PLAKA İHALE İLANI ( İhale Tarihinde Yapılacak Değişiklikten Dolayı İhale İptal Edilmiştir.)
İhale Tarihi : 29.11.2022 İptal Edildi

EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
S PLAKA İHALE İLANI

Çanakkale İl Trafik Komisyonunun 03.10.2007 tarih ve 2007/101 sayılı kararı ile ; Ezine Belediyesi sınırları içerisinde 10 adet Ticari Servis Aracı (S) Plakanın satışı” işinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi Açık Teklif Usulü ile 1’er adet ayrı ayrı satışı işi.
Tahmini Bedel : 100.000,00.-TL KDV (1 Adet)
Geçici Teminat : 3.000,00.-TL
2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur. İhalesi Belediyemiz Encümeninde 29.11.2022 tarih ve saat 11:00 den başlayarak 10 adet Ticari Servis Aracı (S) Plakanın ayrı ayrı satışı Salı günü saat 11:00 de yapılacaktır.
İhale evraklarını belirtilen ihale günü saat 10:30’a kadar Ezine Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
Şartname ve ekleri Fen İşleri Müdürlüğü’nde görülebileceği gibi 1000,00.-TL (KDV dahil) bedelle de temin edilebilir.

  • Hali hazırda Belediyemiz sınırları içerisinde 35 adet S plaka kullanılmakta olup, ilk 50 plakaya ‘şehir içi güzergah belgesi verilecektir. Söz konusu İhale şehir içi güzergahı kullanma hakkı olan son 15 plakadan 10 tanesi için geçerlidir. S6051 Plakasından itibaren verilecek plakalar dış güzergahı (Ali Saim Kayaalp Bulvarı ve Karayolları) kullanabilecektir.

İSTENİLEN EVRAKLAR

ŞİRKETLER

ŞAHISLAR

1.İmza Sirküleri

1. İmza Beyannamesi

2. Vekil ise Vekaletname

2. Vekil ise Vekaletname

3.”Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi” Aslı veya Noter Onaylı Fotokopisi ve Güncel “Ticaret odası Belgesi” Aslı

3. Ezine Belediye Sınırları İçerisinde İkamet Ettiğini Belirtir Nüfus Müdürlüğünden “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi” Aslı, Muhtarlıklardan veya Nüfus Müdürlüklerinden Alınmış “Nüfus Cüzdan Sureti”

4. Şirket Ortaklarının veya Temsilen Yetkilinin Ezine Belediye Sınırları İçerisinde İkamet Ettiğini Belirtir Nüfus Müdürlüğünden “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi” Aslı, Muhtarlıklardan veya Nüfus Müdürlüklerinden Alınmış “Nüfus Cüzdan Sureti”

4. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 12/c Maddesinin Son Paragrafında Tarif Edilen Suçlardan Sabıkalı Olmadığını Belirtir Adli Sicil Kayıt Belgesinin Aslı

5.Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 12/c Maddesinin Son Paragrafında Tarif Edilen Suçlardan Sabıkalı Olmadığını Belirtir Adli Sicil Kayıt Belgesinin Aslı

5. S Plaka Almaya Hak Kazandığı Takdirde İlgili İhtisas Odası Meslek Nace Kodu 49.39.03 olan Ezine veya Çanakkale Servis Araçları Odası Kayıt Belgesi, Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Tasdiknamesi.(Servis Araçları Odası Oda Kayıt Belgesi Getirmeyenlere Çalışma Ruhsatı Verilmez)

6. Şirketin “Vergi Levhası” Fotokopisi

6. Şartname Alındı Makbuzu (1000,00.-TL KDV Dahil)

7. Şartname Alındı Makbuzu (1000,00.-TL KDV Dahil)

7. Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz

8.Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz

8. Ezine Belediyesinden alınacak “Borcu Yoktur “ Belgesi

9.Ezine Belediyesinden alınacak “Borcu Yoktur “ Belgesi

 

Faks veya e-mail ile müracaat ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez ,
Ezine Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Ezine Belediye Başkanlığınca
İlan Olunur.