Bizi takip edin.

İletişim Merkezi

0 (286) 618 10 10

2013 Yılı Belediye Meclisi Kasım (2) ayı kararları

2013 Yılı Belediye Meclisi Kasım (2) ayı kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: BELEDİYE BAŞKANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: Levent POLA, H.Serap ERTÜRK, Hikmet ÖZCAN, Hasan TETİK, Mehmet YAZICIOĞLU, Salih ÖZTEN.

 

BULUNMAYAN ÜYELER: İrfan ULUSOY, Halil SEVİM, Mehmet ÖZKAN, Mehmet CAN, Sadık YILMAZ.

 

KARAR NO:105-)Gündemimizin 1. maddesinde yer alan 2014 Yılı Analitik Bütçe Tasarısının görüşülmesi neticesinde; 2014 Yılı Analitik Bütçe Tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.21/11/2013

KARAR NO:106-)Gündemimizin 2. maddesinde yer alan 2014 Yılı ücret tarifelerinin görüşülmesi neticesinde; Ezine Belediyesi 2014 Yılı Ücret Tarifeleri ile Bakanlar Kurulunca Miktarı Tespit Edilen Belediye Vergi ve Harç Gelirleri oy birliğiyle kabul edildi.21/11/2013

KARAR NO:107-)Gündemimizin 3. maddesinde yer alan İlçemiz Camikebir Mahallesi Gölcük mevkiinde tapunun 30.29.T. pafta, 103 ada, 8 ve 9 no’lu 1295.69 m²  miktarındaki arsaların satışının yapılmasına dair Şehitler Camii Yaptırma Yaşatma Güzelleştirme Kültür ve Yardımlaşma Derneği Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut KÖROĞLU’nun 05/11/2013 tarihli dilekçesinin görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Camikebir Mahallesi Gölcük mevkiinde tapunun 30.29.T. pafta, 103 ada, 8 ve 9 no’lu 1295.69 m²  miktarındaki arsaların satışının yapılmasına dair Şehitler Camii Yaptırma Yaşatma Güzelleştirme Kültür ve Yardımlaşma Derneği Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut KÖROĞLU’nun 05/11/2013 tarihli dilekçesinin bir sonraki Meclis toplantısında görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi.21/11/2013