DUYURULAR

Kemallı 169 Ada 1 Parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı

Kemallı 169 Ada 1 Parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı

1/1000 Ölçekli Uygulama imar Planı askıya çıkarılmak üzere internet sitesinde yayınlanacaktır