İHALELER

KAPALI PAZARYERİ PERONLARIN KULLANIM ALANLARI İLE BOŞ DEPOLAR İÇİN KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR.

KAPALI PAZARYERİ PERONLARIN KULLANIM ALANLARI İLE BOŞ DEPOLAR İÇİN KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR.


EZİNE BELEDİYESİ KAPALI PAZARYERİNDE BULUNAN
SEBZE-MEYVE PERONLARI I38,J42,O4,P4,P14,R4,R13,R14,R15,R16 KÖŞE PERONLARI VE
A14,B2,C1,C2,D1,H2,I1,J36,K43,P6,P8,P10,P20,R6,R8,R10,R12,R17,R16 ORTA PERONLAR 

TUHAFİYE PERONU P48, R28 KÖŞE PERON VE R31,R30,R42,R44,P44,R47 ORTA PERONLARIN KULLANIM ALANLARI İHALE EDİLECEKTİR.

EZİNE BELEDİYESİ KAPALI PAZARYERİNDE BULUNAN D7-D13-D14-D15-D18-D23-D24 NOLU DEPOLAR İÇİN 3 YILLIK KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR.

 

         

YERİ

TOPLAM

 

 

S.N

İHALE TARİHİ

SAATİ

DÜKKAN NO

CİNSİ

 

MUHAMMEN  BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

 

1

25.05.2021

11.00

I38

SEB-MEY

KÖŞE

 70.000,00 TL

3.000,00 TL

 

2

25.05.2021

11.05

J42

SEB-MEY

KÖŞE

70.000,00 TL

3.000,00 TL

 

3

25.05.2021

11.10

O4

SEB-MEY

KÖŞE

70.000,00 TL

3.000,00 TL

 

4

25.05.2021

11.15

P4

SEB-MEY

KÖŞE

70.000,00 TL

3.000,00 TL

 

5

25.05.2021

11.20

P14

SEB-MEY

KÖŞE

70.000,00 TL

3.000,00 TL

 

6

25.05.2021

11.25

R4

SEB-MEY

KÖŞE

70.000,00 TL

3.000,00 TL

 

7

25.05.2021

11.30

R13

SEB-MEY

KÖŞE

70.000,00 TL

3.000,00 TL

 

8

25.05.2021

11.35

R14

SEB-MEY

KÖŞE

70.000,00 TL

3.000,00 TL

 

9

25.05.2021

11.40

R15

SEB-MEY

KÖŞE

70.000,00 TL

3.000,00 TL

 

10

25.05.2021

11.45

R16

SEB-MEY

KÖŞE

70.000,00 TL

3.000,00 TL

 

11

25.05.2021

11.50

A14

SEB-MEY

ORTA

 50.000,00 TL

3.000,00 TL

 

12

25.05.2021

11.55

B2

SEB-MEY

ORTA

50.000,00 TL

3.000,00 TL

 

13

25.05.2021

12.00

C1

SEB-MEY

ORTA

50.000,00 TL

3.000,00 TL

 

14

25.05.2021

12.05

C2

SEB-MEY

ORTA

50.000,00 TL

3.000,00 TL

 

15

25.05.2021

12.10

D1

SEB-MEY

ORTA

50.000,00 TL

3.000,00 TL

 

16

25.05.2021

12.15

H2

SEB-MEY

ORTA

50.000,00 TL

3.000,00 TL

 

17

25.05.2021

12.20

I1

SEB-MEY

ORTA

50.000,00 TL

3.000,00 TL

 

18

25.05.2021

12.25

J36

SEB-MEY

ORTA

50.000,00 TL

3.000,00 TL

 

19

25.05.2021

12.30

K43

SEB-MEY

ORTA

50.000,00 TL

3.000,00 TL

 

20

25.05.2021

12.35

P6

SEB-MEY

ORTA

50.000,00 TL

3.000,00 TL

 

21

25.05.2021

12.40

P8

SEB-MEY

ORTA

50.000,00 TL

3.000,00 TL

 

22

25.05.2021

12.45

P10

SEB-MEY

ORTA

50.000,00 TL

3.000,00 TL

 

23

25.05.2021

12.50

P20

SEB-MEY

ORTA

50.000,00 TL

3.000,00 TL

 

24

25.05.2021

12.55

R6

SEB-MEY

ORTA

50.000,00 TL

3.000,00 TL

 

25

25.05.2021

13.00

R8

SEB-MEY

ORTA

50.000,00 TL

3.000,00 TL

 

26

25.05.2021

13.05

R10

SEB-MEY

ORTA

50.000,00 TL

3.000,00 TL

 

27

25.05.2021

13.10

R12

SEB-MEY

ORTA

50.000,00 TL

3.000,00 TL

 

28

25.05.2021

13.15

R16

SEB-MEY

ORTA

50.000,00 TL

3.000,00 TL

 

29

25.05.2021

13.20

R17

SEB-MEY

ORTA

50.000,00 TL

3.000,00 TL

 

30

25.05.2021

13.25

P48

TUHAF

KÖŞE

     30.000,00 TL

2.000,00 TL

 

31

25.05.2021

13.30

R28

TUHAF

KÖŞE

     30.000,00 TL

2.000,00 TL

 

32

25.05.2021

13.35

R30

TUHAF

ORTA

      25.000,00 TL

2.000,00 TL

 

33

25.05.2021

13.40

R31

TUHAF

ORTA

      25.000,00 TL

2.000,00 TL

 

34

25.05.2021

13.45

R42

TUHAF

ORTA

      25.000,00 TL

2.000,00 TL

 

35

25.05.2021

13.50

R44

TUHAF

ORTA

      25.000,00 TL

2.000,00 TL

 

36

25.05.2021

13.55

P44

TUHAF

ORTA

       25.000,00 TL

2.000,00 TL

 

37

25.05.2021

14.00

R47

TUHAF

ORTA

       25.000,00 TL

2.000,00 TL

 

38

25.05.2021

14.05

D7

DEPO

43 M2

        12.000,00 TL (YILLIK)

2.000,00 TL

 

39

25.05.2021

14.10

D13

DEPO

43 M2

        12.000,00 TL (YILLIK)

2.000,00 TL

 

40

25.05.2021

14.15

D14

DEPO

38 M2

        12.000,00 TL (YILLIK)

2.000,00 TL

 

41

25.05.2021

14.20

D15

DEPO

34 M2

        12.000,00 TL (YILLIK)

2.000,00 TL

 

42

25.05.2021

14.25

D18

DEPO

43 M2

         12.000,00 TL (YILLIK)

2.000,00 TL

 

43

25.05.2021

14.30

D23

DEPO

27 M2

          8.400,00 TL (YILLIK)

2.000,00 TL

 

44

25.05.2021

14.35

D24

ÇAY OC.

27 M2

           8.400,00 TL (YILLIK)

2.000,00 TL

 

                   
                         

 

 1. İhaleye ait Şartname mesai saatleri içinde Belediye veznesine gireceği her ayrı işyeri için 1000,00 TL bedel yatırılarak  Fen İşleri Müdürlüğü'nden temin edilebilir.
 2. İhaleye katılmak için istenen belgeler;
  a-) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
  b-) Son altı aya ait Kanuni İkametgah – Ezine,Bayramiç ve Ayvacık ikametgahları kabul edilecektir. (K43-J42 Peronları için Ezine ikametgahı olacaktır.)
  c-) Son altı aya ait tasdikli Nüfus Sureti.
  ç-) Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin son altı aylık kiralama,satış ve kullanım ihalesi için  Noter tasdikli vekaletname örneği.
  d-) İstekli Tüzel kişi; Türkiye'de tebligat adres beyanı, Sanayi veya Ticaret Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya  vekaletname.
  e-) Taşınmazın ada , parsel ve bağımsız bölüm numarası  yazılı geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu ile şartname bedeli makbuzu.

f) Ezine Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair belge
g-) İsteklilerin ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

 1. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir..
 2. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir.

Ezine Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.

EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI