DUYURULAR

İlçemiz Tavaklı Köyü Mücavir alanı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı

TUTANAKTIR

 

                İlçemiz Tavaklı Köyü Mücavir alanında kalan ve karayolu güzergahında bulunan parseller için hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı (NİP-17303470) değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği (UİP-17547733)  3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince Belediye Meclisinin 07/10/2021 tarihli toplantısında 2021/100 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

                Onaylanan İmar Planı 1 ay süre ile ilan edilmek üzere Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.08/10/2021

 

 

 

 

 

     Deniz TAYFUR                             Seyfettin DEMİRKIRAN                   Arif ATAR                 Aylin KURTULAN

Bl. Fen İşleri Müdürü                         Harita Mühendisi                      Zabıta Memuru              İlan Memuru