DUYURULAR

İlçemiz Merkez İmar Planlarının İmar Planını kapsayan Plan Notları Değişikliği

TUTANAK

 

İlçemiz Merkez İmar Planlarının İmar Planını kapsayan Plan Notları Değişikliği  (UİP-17709660) değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince Belediye Meclisimizin 02/12/2021 tarihli toplantısında 2021/121 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. İmar planı Belediye İlan Panosunda askıya çıkarılmıştır.

 

                Onaylanan İmar Planı 1 Ay süre ilan edilmek üzere Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.13/12/2021

 

 

 

  Deniz TAYFUR                 Seyfettin DEMİRKIRAN                  Arif ATAR                          Aylin KURTULAN

Fen İşleri Müd. V.               Harita Mühendisi                        Zabıta Mem.                        İlan Memuru