DUYURULAR

İlçemiz Merkez İmar Planımıza ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

TUTANAK

 

İlçemiz Merkez İmar Planımıza ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP-17156897)  plan notu değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince Belediye Meclisimizin 04/11/2021 tarihli toplantısında 2021/109 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. İmar planı notu Belediye İlan Panosunda askıya çıkarılmıştır.

                Onaylanan İmar Planı notu 1 Ay süre ilan edilmek üzere Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır. 05/11/2021

 

  Deniz TAYFUR                 Seyfettin DEMİRKIRAN                Şaban AYGÜN                  Aylin KURTULAN

Fen İşleri Müd. V.               Harita Mühendisi                        Zabıta Amiri                          İlan Memuru

      (imza)                                            (İmza)                                       (İmza)                                       (İmza)