DUYURULAR

İlçemiz Danişment Mahallesi İmar Planı Değişikliği

TUTANAK

İlçemiz Danişment Mahallesi İmar Planımızın I16-B-22-A-3-A, I16-B-22-A-3-B, I16-B-22-A-3-C ve I16-B-22-A-3-D paftalarında kalan 221 ada 89 nolu parsele ait alanda 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği (NİP-17538769) ve 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı (UİP-17072598) 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince Belediye Meclisimizin 18/11/2021 tarihli toplantısında 2021/120 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. İmar planı Belediye İlan Panosunda askıya çıkarılmıştır.

                Onaylanan İmar Planı 1 Ay süre ilan edilmek üzere Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır. 19/11/2021