DUYURULAR

İlçemiz Akçakeçili Köyünde Tapunun 125 Ada 9 Parsel İmar Planı İlavesi ve Değişikliği İlanı.

 

Çanakkale İli ,Ezine İlçesi Kestanbol Termal Turizm Merkezi kapsamında ,Çanakkale İli Ezine İlçesi ,Akçakeçili köyü 125 ada 9 parsel numaralı(eski 1374 parsel) taşınmazın bulunduğu alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlavesi ve Değişikliği teklifleri ,Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 23/09/2019 tarihli ve 2019-17/7 sayılı kararı doğrultusunda 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7. Maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Onaylanan imar planları  Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğünün 24.10.2019 tarih ve E.881455 sayılı yazısına istinaden bir ay  süre ile askıya çıkarılmıştır.05.11.2019

Açıklama Raporu İçin Aşağıdaki Linke Tıklayınız.

Dosyayı gönrütülemek için tıklayın