DUYURULAR

İlan ve Reklam Vergisi Duyurusu ...

T.C.

EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Zabıta Amirliği

 

             

D U Y U R U

 

 

1-       Ezine Belediyesi’nin yetki alanındaki sokak, meydan, bulvar, cadde ve ana yollar üzerindeki bütün ilan, reklam ve açık alan aktivitesi için yönetmelik hükümleri doğrultusunda belediyeden izin belgesi alınması zorunludur.

2-      İlan reklam ve tanıtım araçları için izin süresi bağlı bulunduğu takvim yılı içerisinde geçerlidir. Süre bitiminden en geç 7 gün önce müracaatla izinin yenilenmesi zorunludur.

3-      Ezine Belediyesi Zabıta Amirliğince yapılan reklam ve tanıtım panosu müracaatlarında istenen belgeler ; 

 

 

Tanıtım Panoları İçin Gerekli Belgeler …

 

  • İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı ile Vergi Levhasının Fotokopisi

 

 

Çatı Reklamları İçin Gerekli Belgeler ( Tamamı Tek Kullanımlı Yapılarda)

 

            Yukarıda İstenilen Belgelere ilave olarak ;

 

  • Dilekçe
  • Reklam uygulanacak cephenin 2 veya 3 açıdan çekilmiş fotoğrafları
  • Özel mülkiyete konulacak reklam panolar için mülkiyet sahibinden veya apartman yönetiminden alınacak noter tasdikli muvafakname

 

Bez Afişler İçin Gerekli Belgeler…

 

  • Dilekçe
  • Afiş Örneği veya Afiş içeriğini belirten renkli bilgisayar çıktısı
  • Talep Edilen uygulama süresi
  • Afiş ebadı

 

 

İlan Reklam Vergisinin Ocak Ayının Sonuna kadar Ödenmesi gerekmektedir. 

 

İlan ve Reklam Vergisi Beyannamesi ile Makbuzun Birer Nüshası Zabıta Amirliğine Teslim edilecektir.