DUYURULAR

Gazi Mahallesi 175 ada 45 ve 68 parsellerin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği

TUTANAK

 

 

                İlçemiz Gazi Mahallesi 175 ada 45 ve 68 parsellerin bir kısmı, 410 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parseller, 411 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 nolu parseller ile kadastral boşluklara dair 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği değişikliği (NİP-17073016) ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği (UİP-17900607) 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince Belediye Meclisimizin 09/05/2022 tarihli toplantısında 2022/62 sayılı kararı onanarak yürürlüğe girmiştir.

Onaylanan İmar Planları şehir hoporlöründe duyurulmuş, Belediyemiz İlan Panosunda ve Resmi İnternet Sitesinde “DUYURULAR” sayfasında yayınlanarak 1 ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. 10/05/2022

 

 

 

 

Deniz TAYFUR                                  Seyfettin DEMİRKIRAN                                Aylin KURTULAN             İ. Tolga FAKILI

Fen İşleri Müd. V                            Bel. Harita Mühendisi                    İlan Memuru               Zabıta Memuru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇANAKKALE İLİ, EZİNE İLÇESİ, GAZİ MAHALLESİ,175 ADA 45 VE 68 PARSELLERİN BİR KISMI, 410 ADA 1, 2, 3 VE 4 NOLU PARSELLER, 411 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 VE 11 NOLU PARSELLER İLE KADASTRAL BOŞLUKLARA DAİR 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ