DUYURULAR

Ezine İlçesi Tavaklı Köyü 253 ada 1 nolu (PIN: UİP-17225452) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı

Plan müellifi Mete DEMİR tarafından hazırlanan Ezine İlçesi Tavaklı Köyü 253 ada 1 nolu parselin bir kısmı ve kadastral boşluğa ilişkin cep otoparkı amaçlı (PIN: UİP-17225452)  1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince Belediye Meclisimizin 03.06.2021 tarihli toplantısında onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

 

PLAN NOTLARI

  1. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI; ÇANAKKALE İLİ, EZİNE İLÇESİ, TAVAKLI MAHALLESİ, 253 ADA 1 NOLU PARSELİN BİR KISMINI VE KADASTRAL BOŞLUĞU KAPSAMAKTADIR.
  2. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI İÇERİSİNDE KALAN ALAN  GENEL OTOPARK ALANI’DIR.
  3. PLAN DEĞİŞİKLİĞİNDE BELİRTİLMEYEN NOKTALARDA MERİ UYGULAMA İMAR PLANINA UYULACAKTIR.
  4. 3194 SAYILI KANUN VE YÖNETMELİKLERE UYULACAKTIR.

BU İMAR PLANI, PLAN HÜKÜMLERİ VE PLAN AÇIKLAMA RAPORU İLE BİREBİR BÜTÜNDÜR.