DUYURULAR

EZİNE İLÇESİ S PLAKA TAHSİSİ

 

a) Resmi ve özel kuruluşların kent içi öğrenci ve personel taşıma istemine, ücreti karşılığında cevap veren özel ve tüzel kişilere ait (S) plakalı araçları,

b) Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerini taşımak üzere okul servis aracı olarak kullanılan (S) plakalı araçları,

c) İlçe sınırları içerisinde, her türlü personel servis taşımacılığı yapan araçları,

d) Bu araçlardan faydalanan resmi ve özel kuruluşları,

ç) Mülkiyetindeki araçlarla kendi personelini taşıyan özel kuruluşları,

e) Her türlü ücretsiz müşteri servisi olarak çalışan araçları olan;

Yukarıdaki maddelerde belirtilen servis işi ile uğraşan işletmelerin S plakaya geçmeleri gerekmektedir;

Kurulan Servis Taşımacılığı Komisyonu Kararları ile Ezine ilçesinde servis işi ile uğraşan işletmelerin s plakaya geçişinde 14.09.2020 tarihinde muhammen bedel 20.000,00 TL olarak belirlenmiş ve 2 yıl süre ile kullanılan aracın yaşı 15 yıldan fazla olmayacaktır ibaresi eklenmiştir. Geçiş için aşağıda belirtilen tarihlerde başvurmayanlar sonrasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık ihale usulü ile yapılacak ihaleye katılabilirler ancak ihalede s plaka muhammen bedeli 60.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

Başvuru Tarihleri ve Başvuru için gerekli belgeler

Başvuru Başlama Tarihi : 01.10.2020

Başvuru Bitiş Tarihi : 31.10.2020

Geçiş Bedel Ücreti : 20.000,00 TL

Geçiş Bedelinin Ödeneceği Banka Hesabı : TR12 0001 0000 7311 6379 7850 01 Ezine Belediye Başkanlığı Ziraat Bankası

Ticari (S)  plaka tahsis belgesi alacaklardan istenecek belgeler

 1. Araç ruhsatının aslı ve fotokopisi,
 2. Adli Sicil Kaydı,
 3. İlgili veya bağlı olacağı esnaf odası kaydı,
 4. Araç sahibine ait en az 2 (iki) yıllık B Sınıfı sürücü belgesinin aslı ve fotokopisi,
 5. En az bir yıldır Ezine İlçesinde ikametini gösteren yerleşim yeri belgesi,
 6. Üzerinde kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, 
 7. Mali Hizmetler Müdürlüğünden, belediyeye borcu olmadığına dair alınacak yazı,
 8. Ticari Plaka Tahsis Belgesi bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu.
 9. Belediyeden alınacak matbu dilekçe,
 10. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünce belirlenen ve sürücüler için alınması gereken belgeler,
 11. Kooperatife kayıtlı olduğuna dair yazı, (Öğrenci ve İşçi Taşımacılığı için)
 12. 2 adet fotoğraf
 13. İlgili müdürlüklerden tasdikli nüfus cüzdanı sureti, en az bir (1) Ezine ve köylerinde oturduğuna dair tasdikli ikametgah belgesi, şirketlerden Ticaret Odasına kayıtlı olduğuna dair belge.

Yukarıda belirtilen evrakların tamamı hazırlanıp  başvuru tarihleri içerisinde belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’ne zarf içinde teslim edilmesi gerekmektedir.