İHALELER

EZİNE İLÇESİ KAPALI PAZARYERİNDE BULUNAN SEBZE-MEYVE ORTA PERONLARINA AİT İHALE İLANIDIR...

EZİNE İLÇESİ KAPALI PAZARYERİNDE BULUNAN SEBZE-MEYVE REYONUNDA A17, A18, D17, E17, E18, F17, H24, H25, I18, I31, I38, J45, K41, K42, M21, R3, R4, R13, R14, R15, R16, R17, R18  KÖŞE NOLU PERONLAR A14, A15, A16, B16, F15, H26, I16, I23, I25, I37, I39, I40, J23, K15, K27, J36, J37, J38, J40, K39, K40, M10, O18, P20, R6, R8, R10, R11, R12   NOLU ORTA PERONLARIN KULLANIM ALANINA AİT İHALE İLANIDIR.

İhaleye ait Şartname mesai saatleri içinde Belediye veznesine gireceği her ayrı işyeri için 1000,00 TL bedel yatırılarak  Fen İşleri Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

 1. İhaleye katılmak için istenen belgeler;
  a-) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
  b-) Son altı aya ait Kanuni İkametgah.
  c-) Son altı aya ait tasdikli Nüfus Sureti.
  ç-) Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin son altı aylık kiralama,satış ve kullanım ihalesi için  Noter tasdikli vekaletname örneği.
  d-) İstekli Tüzel kişi; Türkiye'de tebligat adres beyanı, Sanayi veya Ticaret Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya  vekaletname.
  e-) Taşınmazın ada , parsel ve bağımsız bölüm numarası  yazılı geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu ile şartname bedeli makbuzu.

f) Ezine Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair belge
g-) İsteklilerin ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

 1. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir..
 2. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir.
 3. Ezine Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
  İlan olunur.

  EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
  İHALE İLANI

          

 

 

 

 

 

YERİ

TOPLAM

 

 

S.N

İHALE TARİHİ

SAATİ

PERON NO

CİNSİ

 

MUHAMMEN  BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

 

1

02.03.2021

11.00

A17

SEB-MEY

KÖŞE

60.000,00 TL

3.000,00 TL

 

2

02.03.2021

11.05

A18

SEB-MEY

KÖŞE

60.000,00 TL

3.000,00 TL

 

3

02.03.2021

11.10

D17

SEB-MEY

KÖŞE

60.000,00 TL

3.000,00 TL

 

4

02.03.2021

11.15

E17

SEB-MEY

KÖŞE

60.000,00 TL

3.000,00 TL

 

5

02.03.2021

11.20

E18

SEB-MEY

KÖŞE

60.000,00 TL

3.000,00 TL

 

6

02.03.2021

11.25

F17

SEB-MEY

KÖŞE

60.000,00 TL

3.000,00 TL

 

7

02.03.2021

11.30

H24

SEB-MEY

KÖŞE

60.000,00 TL

3.000,00 TL

 

8

02.03.2021

11.35

H25

SEB-MEY

KÖŞE

60.000,00 TL

3.000,00 TL

 

9

02.03.2021

11.40

I18

SEB-MEY

KÖŞE

60.000,00 TL

3.000,00 TL

 

10

02.03.2021

11.45

I31

SEB-MEY

KÖŞE

60.000,00 TL

3.000,00 TL

 

11

02.03.2021

11.50

I38

SEB-MEY

KÖŞE

60.000,00 TL

3.000,00 TL

 

12

02.03.2021

11.55

J42

SEB-MEY

KÖŞE

60.000,00 TL

3.000,00 TL

 

13

02.03.2021

12.00

K41

SEB-MEY

KÖŞE

60.000,00 TL

3.000,00 TL

 

14

02.03.2021

12.05

K42

SEB-MEY

KÖŞE

60.000,00 TL

3.000,00 TL

 

15

02.03.2021

12.10

M21

SEB-MEY

KÖŞE

60.000,00 TL

3.000,00 TL

 

16

02.03.2021

12.15

R3

SEB-MEY

KÖŞE

60.000,00 TL

3.000,00 TL

 

17

02.03.2021

12.20

R4

SEB-MEY

KÖŞE

60.000,00 TL

3.000,00 TL

 

18

02.03.2021

12.25

R13

SEB-MEY

KÖŞE

60.000,00 TL

3.000,00 TL

 

19

02.03.2021

12.30

R14

SEB-MEY

KÖŞE

60.000,00 TL

3.000,00 TL

 

20

02.03.2021

12.35

R15

SEB-MEY

KÖŞE

60.000,00 TL

3.000,00 TL

 

21

02.03.2021

12.40

R16

SEB-MEY

KÖŞE

60.000,00 TL

3.000,00 TL

 

22

02.03.2021

12.45

R17

SEB-MEY

KÖŞE

60.000,00 TL

3.000,00 TL

 

23

02.03.2021

12.50

R18

SEB-MEY

KÖŞE

60.000,00 TL

3.000,00 TL

 

24

02.03.2021

12.55

A14

SEB-MEY

ORTA

40.000,00 TL

3.000,00 TL

 

25

02.03.2021

13.00

A15

SEB-MEY

ORTA

40.000,00 TL

3.000,00 TL

 

26

02.03.2021

13.05

A16

SEB-MEY

ORTA

40.000,00 TL

3.000,00 TL

 

27

02.03.2021

13.10

B16

SEB-MEY

ORTA

40.000,00 TL

3.000,00 TL

 

28

02.03.2021

13.15

F15

SEB-MEY

ORTA

40.000,00 TL

3.000,00 TL

 

29

02.03.2021

13.20

H26

SEB-MEY

ORTA

40.000,00 TL

3.000,00 TL

 

30

02.03.2021

13.25

I16

SEB-MEY

ORTA

40.000,00 TL

3.000,00 TL

 

31

02.03.2021

13.30

I23

SEB-MEY

ORTA

40.000,00 TL

3.000,00 TL

 

32

02.03.2021

13.35

I25

SEB-MEY

ORTA

40.000,00 TL

3.000,00 TL

 

33

02.03.2021

13.40

I37

SEB-MEY

ORTA

40.000,00 TL

3.000,00 TL

 

34

02.03.2021

13.45

I39

SEB-MEY

ORTA

40.000,00 TL

3.000,00 TL

 

35

02.03.2021

13.50

I40

SEB-MEY

ORTA

40.000,00 TL

3.000,00 TL

 

36

02.03.2021

13.55

J23

SEB-MEY

ORTA

40.000,00 TL

3.000,00 TL

 

37

02.03.2021

14.00

K15

SEB-MEY

ORTA

40.000,00 TL

3.000,00 TL

 

38

02.03.2021

14.05

K27

SEB-MEY

ORTA

40.000,00 TL

3.000,00 TL

 

39

02.03.2021

14.10

J36

SEB-MEY

ORTA

40.000,00 TL

3.000,00 TL

 

40

02.03.2021

14.15

J37

SEB-MEY

ORTA

40.000,00 TL

3.000,00 TL

 

41

02.03.2021

14.20

J38

SEB-MEY

ORTA

40.000,00 TL

3.000,00 TL

 

42

02.03.2021

14.25

J40

SEB-MEY

ORTA

40.000,00 TL

3.000,00 TL

 

43

02.03.2021

14.30

K39

SEB-MEY

ORTA

40.000,00 TL

3.000,00 TL

 

44

02.03.2021

14.35

K40

SEB-MEY

ORTA

40.000,00 TL

3.000,00 TL

 

45

02.03.2021

14.40

M10

SEB-MEY

ORTA

40.000,00 TL

3.000,00 TL

 

46

02.03.2021

14.45

O18

SEB-MEY

ORTA

40.000,00 TL

3.000,00 TL

 

47

02.03.2021

14.50

P20

SEB-MEY

ORTA

40.000,00 TL

3.000,00 TL

 

48

02.03.2021

14.55

R6

SEB-MEY

ORTA

40.000,00 TL

3.000,00 TL

 

49

02.03.2021

15.00

R8

SEB-MEY

ORTA

40.000,00 TL

3.000,00 TL

 

50

02.03.2021

15.05

R10

SEB-MEY

ORTA

40.000,00 TL

3.000,00 TL

 

51

02.03.2021

15.10

R11

SEB-MEY

ORTA

40.000,00 TL

3.000,00 TL

 

52

02.03.2021

15.15

R12

SEB-MEY

ORTA

40.000,00 TL

3.000,00 TL