İHALELER

EZİNE İLÇESİ KAPALI PAZARYERİNDE BULUNAN SEBZE-MEYVE REYONUNDA ...

EZİNE İLÇESİ KAPALI PAZARYERİNDE BULUNAN SEBZE-MEYVE REYONUNDA D4, P4, P14, R4, R14, P12,R6,R8,R10,R11,R12, P20 –  DEPOLAR D5, D6, D13, D18, D20 NOLU İLE D24 NOLU ÇAY OCAĞI KİRALANMASINA AİT İHALE İLANIDIR.

Aşağıda özellikleri belirtilen, mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre “Açık Teklif ” usulüyle 10.08.2021 tarihinde, tabloda belirtilen gün ve saatte Belediyemiz Encümen Salonunda kiralama ihalesi yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YERİ

TOPLAM

 

S.N

İHALE TARİHİ

SAATİ

DÜKKAN NO

CİNSİ

 

MUHAMMEN  BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

1

10.08.2021

11.00

D4

SEB-MEY

KÖŞE

70.000,00 TL

3.000,00 TL

2

10.08.2021

11.05

P4

SEB-MEY

KÖŞE

70.000,00 TL

3.000,00 TL

3

10.08.2021

11.10

P14

SEB-MEY

KÖŞE

70.000,00 TL

3.000,00 TL

4

10.08.2021

11.15

R4

SEB-MEY

KÖŞE

70.000,00 TL

3.000,00 TL

5

10.08.2021

11.20

R14

SEB-MEY

KÖŞE

70.000,00 TL

3.000,00 TL

6

10.08.2021

11.25

I38

SEB-MEY

KÖŞE

70.000,00 TL

3.000,00 TL

7

10.08.2021

11.30

P12

SEB-MEY

ORTA

50.000,00 TL

3.000,00 TL

8

10.08.2021

11.35

R6

SEB-MEY

ORTA

50.000,00 TL

3.000,00 TL

9

10.08.2021

11.40

R8

SEB-MEY

ORTA

50.000,00 TL

3.000,00 TL

10

10.08.2021

11.45

R10

SEB-MEY

ORTA

50.000,00 TL

3.000,00 TL

11

10.08.2021

11.50

R11

SEB-MEY

ORTA

50.000,00 TL

3.000,00 TL

12

10.08.2021

11.55

R12

SEB-MEY

ORTA

50.000,00 TL

3.000,00 TL

13

10.08.2021

12.00

P20

SEB-MEY

ORTA

50.000,00 TL

3.000,00 TL

14

10.08.2021

12.05

D5

SEB-MEY

DEPO 33 M2

10.800,00 TL ( 900,00 TL AYLIK)

3.000,00 TL

15

10.08.2021

12.10

D6

SEB-MEY

DEPO 35 M2

10.800,00 TL ( 900,00 TL AYLIK)

3.000,00 TL

16

10.08.2021

12.15

D13

DEPO

DEPO 43 M2

12.000,00 TL ( 1.000,00 TL AYLIK)

3.000,00 TL

17

10.08.2021

12.20

D18

DEPO

DEPO 43 M2

14.400,00 TL ( 1.000,00 TL AYLIK)

3.000,00 TL

18

10.08.2021

12.25

D20

DEPO

DEPO 51 M2

14.400,00 TL ( 1.200,00 TL AYLIK)

3.000,00 TL

19

10.08.2021

12.30

D24

İŞYERİ

ÇAY OCAĞI

12.000,00 TL ( 1.000,00 TL AYLIK)

3.000,00 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. İhaleye ait Şartname mesai saatleri içinde Belediye veznesine gireceği her ayrı işyeri için 1.000,00 TL bedel yatırılarak  Fen İşleri Müdürlüğü'nden temin edilebilir.
 2. İhaleye katılmak için istenen belgeler;
  a-) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
  b-) Son altı aya ait Kanuni İkametgah.
  c-) Son altı aya ait tasdikli Nüfus Sureti.
  ç-) Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin son altı aylık kiralama ihalesi için  Noter tasdikli vekaletname örneği.
  d-) İstekli Tüzel kişi; Türkiye'de tebligat adres beyanı, Sanayi veya Ticaret Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya  vekaletname.
  e-) Taşınmazın ada , parsel ve bağımsız bölüm numarası  yazılı geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu ile şartname bedeli makbuzu.

f) Ezine Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair belge
g-) İsteklilerin ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

 1. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir..
 2. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir.
 3. Ezine Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
  İlan olunur.

  EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
  İHALE İLANI