DUYURULAR

Ezine İlçesi Gazi Mahallesi 175 Nolu Adasında Bulunan Taşınmazlara Ait İmar Tadilatı

Plan müellifi Mete DEMİR tarafından  hazırlanan EZİNE İLÇESİ GAZİ MAHALLESİ 175 NOLU ADASINDA BULUNAN  TAŞINMAZLARA AİT  (PIN :UİP-17380170  /  NİP-17071533) 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı ve  1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince Belediye Meclisimizin 01.10.2020 tarihli toplantısında onaylanarak yürürlüğe girmiştir.