DUYURULAR

Ezine İlçesi Danişment Mahallesi 277 Ada 1 Parsel Nolu Taşınmaza Ait İmar Tadilatı

Plan müellifi Mete DEMİR tarafından  hazırlanan EZİNE İLÇESİ DANİŞMENT MAHALLESİ 277 ADA 1 PARSEL NOLU   TAŞINMAZA AİT  (PIN :UİP-17068878  )   1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince Belediye Meclisimizin 01.10.2020 tarihli toplantısında onaylanarak yürürlüğe girmiştir.