DUYURULAR

Ezine İlçesi Balıklı Köyü Mücavir Alanı 915 Parsel Nolu Taşınmaza Ait İmar Tadilatı

Plan müellifi Mete DEMİR tarafından  hazırlanan EZİNE İLÇESİ BALIKLI KÖYÜ MÜCAVİR ALANIİ 915 PARSEL NOLU   TAŞINMAZA AİT  (PIN :UİP-17523543 / NİP-17068225  ) 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve    1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince Belediye Meclisimizin 01.10.2020 tarihli toplantısında onaylanarak yürürlüğe girmiştir.