İHALELER

EZİNE DANİŞMENT MAHALLESİ ve CAMİKEBİR MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI TADİLATI

Plan müellifi Mete DEMİR tarafından  hazırlanan EZİNE İLÇESİ DANİŞMENT  MAHALLESİ 221 ADA 89-96 NOLU PARSELLER ,281 ADA 1 NOLU PARSEL VE CAMİKEBİR MAHALLESİ 103 ADA 7-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 NOLU PARSLLERE AİT  1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI TADİLATI İLE (PIN :NİP-17703425)   1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI TADİLATI (PIN:UİP- 17857722)  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince Belediye Meclisimizin 07.01.2021 tarihli toplantısında onaylanarak yürürlüğe girmiştir.