DUYURULAR

Ezine Camikebir Mah.123 Ada 72 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı

     Plan müellifi Mete DEMİR  tarafından  hazırlanan Ezine İlçesi Cumhuriyet mahallesi,123 ada 72 nolu parsel no’sunda kayıtlı  taşınmazlara ait(PIN:NİP-17670642)1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı ve (PIN: UİP-17419786) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince Belediye Meclisimizin 04.03.2021 tarihli toplantısında onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

PLAN NOTLARI

1.PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI; ÇANAKKALE İLİ, EZİNE İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ, 123 ADA 72 NOLU PARSELİ KAPSAMAKTADIR.
2. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI İÇERİSİNDE KALAN ALAN, BELEDİYE HİZMET ALANI (BHA) OLUP YAPILAŞMA HÜKÜMLERİ E(EMSAL):1.20, Yençok: 12.50 MT(4KAT)’dir.
3. HER TÜRLÜ YAPILAŞMADA "BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA
YÖNETMELİK", "AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDAKİ
YÖNETMELİK" VE "DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDAKİ
YÖNETMELİK" HÜKÜMLERİNE UYULMASI ZORUNLUDUR.
4. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI İÇERİSİNDE YAPILACAK BÜTÜN YAPILARDA PLAN, FEN, SAĞLIK, GÜVENLİ YAPILAŞMA, ESTETİK VE ÇEVRE ŞARTLARI İLE
İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE VE TSE TARAFINDAN BELİRLENMİŞ STANDARTLARA UYULMASI ZORUNLUDUR.
5. 5378 SAYILI ENGELLİLER HAKKINDA KANUN VE BU KANUN KAPSAMINDA, PLANLAMA ALANINDA YER ALACAK HER TÜRLÜ YAPIDA VE ÇEVRE DÜZENLEME KARARLARINDA, TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ’NÜN İLGİLİ STANDARDINA UYULMASI ZORUNLUDUR.
6. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI İÇERİSİNDE TESİS EDİLECEK ELEKTRİK, SU, KANALİZASYON, HABERLEŞME TESİSİ VB. TEKNİK ALTYAPI TESİSLERİNE AİT PROJELER İLGİLİ KAMU KURULUŞLARININ ARADIĞI STANDARTLARA UYGUN OLARAK YAPILIP ONAYLANMADAN İNŞAAT RUHSATI VERİLEMEZ.
7. “SIĞINAK YÖNETMELİĞİ” VE “OTOPARK YÖNETMELİĞİ” HÜKÜMLERİNE UYULMASI ZORUNLUDUR.
8. 1. NOLU CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNİN 102. MADDESİNİN 1. FIKRASININ (d) BENDİNE 28.09.2011 TARİH VE 102732 SAYILI GENELGE GEREĞİNCE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI-MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 20.05.2020
TARİHİNDE ONAYLANAN ÇANAKKALE İLİ, EZİNE İLÇESİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORUNDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR. YAPILACAK YAPILARA AİT LABORATUAR DENEYLERİNE DAYALI SONDAJLI ZEMİN ETÜDÜ UYGUN GÖRÜLMEDEN PROJE ONAYI YAPILAMAZ.
9. PLAN VE PLAN NOTLARINDA AÇIKLANMAYAN HUSUSLARDA İLGİLİ KANUN MEVZUAT VE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ İLE YÜRÜRLÜKTEKİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.
10.BU İMAR PLANI, PLAN HÜKÜMLERİ VE PLAN AÇIKLAMA RAPORU İLE BİR BÜTÜNDÜR.