İHALELER

Ezine Belediyesi sınırları içerisinde 5 adet Ticari Servis Aracı (S) Plakanın satışı

EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Çanakkale İl Trafik Komisyonunun 03.10.2007 tarih ve 2007/101 sayılı kararı ile  ; Ezine Belediyesi sınırları içerisinde 5 adet  Ticari Servis Aracı (S) Plakanın satışı” işinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi Açık Teklif Usulü ile 1’er adet ayrı ayrı satışı işi.

Tahmini Bedel : 75.000,00.-TL KDV (1 Adet)

Geçici Teminat : 5.000,00.-TL

2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur. İhalesi Belediyemiz Encümeninde 21.09.2021 tarih ve saat 11:00 den başlayarak 5’ er adet Ticari Servis Aracı (S) Plakanın ayrı ayrı satışı Salı günü saat 11:00 de yapılacaktır.

İhale evraklarını belirtilen ihale günü saat 10:30’a kadar Ezine Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Şartname ve ekleri Fen İşleri Müdürlüğü’nde görülebileceği gibi 1000,00.-TL (KDV dahil) bedelle de temin edilebilir.

İSTENİLEN EVRAKLAR

ŞİRKETLER

ŞAHISLAR

1.İmza Sirküleri

1. İmza Beyannamesi

2. Vekil ise Vekaletname

2. Vekil ise Vekaletname

3.”Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi” Aslı veya Noter Onaylı Fotokopisi ve 49.39.03 Nace Kodlu Mesleğini İcra Ettiğini Belirtir Güncel “Ticaret Odası Belgesi” Aslı

3. Muhtarlıktan veya Nüfus İdarelerinden Alınmış Nüfus Cüzdan Sureti

4. Şirket Ortaklarının veya Temsilen Yetkilinin Ezine Belediye Sınırları İçerisinde İkamet Ettiğini Belirtir Nüfus Müdürlüğünden “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi” Aslı, Muhtarlıklardan veya Nüfus Müdürlüklerinden Alınmış “Nüfus Cüzdan Sureti”

4.Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 12/c Maddesinin Son Paragrafında Tarif Edilen Suçlardan Sabıkalı Olmadığını Belirtir Adli Sicil Kayıt Belgesinin Aslı

5.Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 12/c Maddesinin Son Paragrafında Tarif Edilen Suçlardan Sabıkalı Olmadığını Belirtir Adli Sicil Kayıt Belgesinin Aslı

5. Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi.

7. Şirketin “Vergi Levhası” Fotokopisi

7.S Plaka Almaya Hak Kazandığı Takdirde İlgili İhtisas Odası Meslek Nace Kodu 49.39.03 olan Ezine veya Çanakkale Servis Araçları Odası Kayıt Belgesi, Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Tasdiknamesi.(Servis Araçları Odası Oda Kayıt Belgesi Getirmeyenlere Çalışma Ruhsatı Verilmez)

8. Şartname Alındı Makbuzu (1000,00.-TL KDV Dahil)

8. Şartname Alındı Makbuzu (1000,00.-TL KDV Dahil)

9.Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz

9. Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz

10.Ezine Belediyesinden alınacak “Borcu Yoktur “ Belgesi

10. Ezine Belediyesinden alınacak “Borcu Yoktur “ Belgesi

11. İhaleye Katılacak Yüklenici (Şirketler) En Fazla 2 Adet (S) Plaka Alabilecektir.

11.Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan hiçbir kaydının bulunmadığına dair yazı. (İlk Defa (S) Plaka Alacaklardan İstenir.)

12.İhaleye katılanlardan istenilen belgelerdeki tüm şartlara uygun olması durumunda bir defaya mahsus Ticari Araç Tahsis belgesi istenmez.

12.Ülke Sınırları İçerisinde Taşımacılık Faaliyetinden Başka Ticari Olarak İlişiği Olmadığına Dair, Ezine Vergi Dairesinden Mükellefiyet Kaydı (Şirketlerden Aranmaz) İhaleye Katılacak Şahıslar En Fazla 2 Adet Ticari (S) Plaka Alabilir.

 

13.İhaleye katılanlardan istenilen belgelerdeki tüm şartlara uygun olması durumunda bir defaya mahsus Ticari Araç Tahsis belgesi istenmez.

Telgrafla müracaat ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez ,

Ezine Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Ezine Belediye Başkanlığınca

İlan Olunur.