DUYURULAR

Danişment Mahallesi 221 ada 83, 84, 85, 86, 87, 88, 93 ve 97 nolu 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı

TUTANAK

 

İlçemiz Danişment Mahallesi İmar Planımızın I16-B-22-A-3-B, I16-B-22-A-3-C, I16-B-22-B-4-A, I16-B-22-B-4-D paftalarında bulunan tapunun, 221 ada 83, 84, 85, 86, 87, 88, 93 ve 97 nolu parseller, 278 ada 7, 8, 9, 10 ve 11 nolu parseller, 279 ada 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller, 280 ada 1, 2, 3 ve 4 no.lu parseller ile kadastral boşlukları kapsayan alanda  1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı (NİP-17437360)  ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP-17736806) değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince Belediye Meclisimizin 04/11/2021 tarihli toplantısında 2021/108 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. imar planı Belediye İlan Panosunda askıya çıkarılmıştır.

                Onaylanan İmar Planı 1 Ay süre ilan edilmek üzere Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır. 05/11/2021

 

  Deniz TAYFUR                 Seyfettin DEMİRKIRAN                Şaban AYGÜN                  Aylin KURTULAN

Fen İşleri Müd. V.               Harita Mühendisi                        Zabıta Amiri                          İlan Memuru

      (imza)                                            (İmza)                                       (İmza)                                       (İmza)