DUYURULAR

Danişment Mah.159 Ada 7 nolu Pars. 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı

TUTANAK

 

 

                İlçemiz Danişment Mahallesi 159 Ada 7 nolu Parselin bir kısmını ve kadastral boşlukları kapsayan alanda 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Plan (NİP-17049788) ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP-17364996) 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince Belediye Meclisimizin 01/09/2022 tarihli toplantısında 2022/104 sayılı kararı onanarak yürürlüğe girmiştir.

Onaylanan İmar Planları Belediye Hoporlöründen duyurularak Belediyemiz İlan Panosunda ve Ezine Belediyesi Resmi İnternet Sitesinde Duyurular sayfasında yayınlanarak 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.02/09/2022

               

 

 

Deniz TAYFUR                                  Seyfettin DEMİRKIRAN                                Aylin KURTULAN             İ. Tolga FAKILI

Fen İşleri Müd. V                            Bel. Harita Mühendisi                    İlan Memuru               Zabıta Memuru

 

FORMU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

https://www.ezine.bel.tr//isDosyalar/2022/09/02/1000-kati-atik_Kl5rNLsmuu.pdf