DUYURULAR

Camikebir Mahallesi 123 ada 35-51-54-57-60-62 nolu 1/5000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

TUTANAK

 

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi İmar Planımızın I16B22C1D ve I16B22C4A paftalarında kalan 123 ada 35-51-54-57-60-62 nolu parselleri, kapsayan alanda 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı NİP-17975804 ve NİP-17456806) ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP-17431115 ve UİP-17144942) değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince Belediye Meclisimizin 04/11/2021 tarihli toplantısında 2021/108 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. imar planı Belediye İlan Panosunda askıya çıkarılmıştır.

                Onaylanan İmar Planı 1 Ay süre ilan edilmek üzere Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır. 05/11/2021

 

  Deniz TAYFUR                 Seyfettin DEMİRKIRAN                Şaban AYGÜN                  Aylin KURTULAN

Fen İşleri Müd. V.               Harita Mühendisi                        Zabıta Amiri                          İlan Memuru

      (imza)                                            (İmza)                                       (İmza)                                       (İmza)