DUYURULAR

Camikebir Mah.103 Ada 7,13,14,15,17,21 parseller ile 16,18,19,20 parsellerin 1/1000 Ölçekli Uygulama

TUTANAK

 

 

                İlçemiz Camikebir Mahallesi 103 Ada 7,13,14,15,17,21 parseller ile 16,18,19,20 parsellerin bir kısmını ve kadastral boşlukları kapsayan alanda hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği (NİP-17100208) ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği (UİP-17794941) 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince Belediye Meclisimizin 01/09/2022 tarihli toplantısında 2022/106 sayılı kararı onanarak yürürlüğe girmiştir.

Onaylanan İmar Planları Belediye Hoporlöründen duyurularak Belediyemiz İlan Panosunda ve Ezine Belediyesi Resmi İnternet Sitesinde Duyurular sayfasında yayınlanarak 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.02/09/2022

               

 

 

Deniz TAYFUR                                  Seyfettin DEMİRKIRAN                                Aylin KURTULAN             İ. Tolga FAKILI

Fen İşleri Müd. V                            Bel. Harita Mühendisi                    İlan Memuru               Zabıta Memuru