DUYURULAR

Camikebir Mahallesi 225 ada da bulunan bütün parselleri kapsayan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

TUTANAK

                İlçemiz Camikebir Mahallesi 225 ada da bulunan bütün parselleri kapsayan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planımızın I16b-22b-3a üzerinde kalan düzenleme sahasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine istinaden hazırlanan uygulama dosyası Belediye Encümenimizin 11/08/2021 tarihinde görüşülerek kabul edildiğinden dosya Belediyemiz İlan Panosuna 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.11/08/2021

               

 

 Deniz TAYFUR                  Seyfettin DEMİRKIRAN               Şaban AYGÜN                      Halide IŞILDAK

Bl. Fen İş. Md. V.                  Harita Mühendisi                       Zabıta Amiri                         İlan Sorumlusu