İHALELER

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğündeki aşağıda belirtilen 5 adet araç 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince açık arttırma suretiyle 20/08/2013 Tarihinde satılacaktır.

 

                                                              İ L A N ..

 

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğündeki aşağıda belirtilen 5 adet araç 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince açık arttırma suretiyle 20/08/2013 Tarihinde satılacaktır.

 

S.NO

PLAKA

MARKASI

MODELİ

CİNSİ

FİYATI

1

17 SA 537

Otoyol

1985

Otobüs

4.000,00-TL

2

17 SH 151

Otoyol

1986

Otobüs

4.250,00-TL

3

17 DY 215

B.Levent

1994

Çift kabin S.R. kamyonet

2.500,00-TL

4

17 DD 037

Dodge

1977

Kamyonet

2.000,00-TL

5

 

Ford

 

Traktör kepçe

6.000,00-TL

 

 

1.      Araçlar ayrı ayrı satılacak olup bir satış sonuçlanmadan diğerine başlanmayacak,tek kişi kalana dek arttırma devam edecek ve arttırmayı yönetenin aracın satıldığına dair beyanı ile her bir satış sona ermiş olacaktır.

2.      İhale 20/08/2013 günü saat 14:00 de Ezine Belediye Başkanlığı odasında  yapılacaktır.

3.      İhaleye katılan gerçek kişiler,nüfus cüzdanı fotokopisi, tüzel kişiler ise kuruluş sözleşmesinin aslı ,yönetim kurulu imza sirküleri ,vergi levhası,oda sicil kayıt belgesi temin edeceklerdir.

4.      Araçlar açık arttırmadan 1 saat öncesine kadar Belediye Hizmet Birimlerinde mesai saatleri dahilinde görülebilir.

5.      Muhammen bedel üzerinden %3 geçici teminatı ihale gün ve saatinden en az iki saat önce Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları teslimatla T.C.Ziraat Bankası Ezine Şubesindeki TR120001000073116379 785001 Belediye hesabına yatırılacak dekontu ihaleden önce Fen İşleri Müdürlüğüne getireceklerdir.

6.      İhale ile ilgili şartname Belediye Fen İşleri Müdürlüğümüzden mesai saatleri içersinde temin edilebilir.

İlanen duyurulur.