İHALELER

Belediye Mezbaha Binası İhalesi

 

İHALE      İ L A N                                      :

 

EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1-)Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Seferşah Mahallesi Tabakhane Caddesi 5 kapı no’da bulunan, toplam alanı 2000 m², kapalı alanı 330 m²’lik mezbaha binası Ezine Belediye Başkanlığının 01/09/2010 tarih ve 2010/46 sayılı Belediye Meclis Kararına istinaden 5 yıllığına 2886 sayılı devlet ihale kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü arttırma sureti ile 17/04/2012 tarihine rastlayan Salı günü saat 15:00'de Belediye Encümeni huzurunda açık teklif usulü arttırma sureti ile kiraya verilecektir.

 

2-)Aylık muhammen kira bedeli 2.300.-TL olup, geçici teminat miktarı 5.100-TL'sıdır. İhaleye katılacaklar ihale saatinden evvel geçici teminatlarını Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları teslimat müzekkeresi ile Ezine Ziraat Bankası 11637978–5001 (IBAN 12000100007311637978–5001) no’lu Belediye hesabına yatırarak buradan alacakları dekontları da İhale günü saatine kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edecek olup, ayrıca İhaleye teminat mektubu vermek suretiyle katılacaklarda yine teminat mektuplarını belirtilen sürede vermeleri şarttır.

 

3-)Kira süresi sonunda kira süresinin uzatılıp uzatılmayacağına Belediyemiz encümeni karar verecektir. İşyerinin kira artışı yıllık %10 oranında arttırılacaktır. İhaleye çıkacak yerin şartname ve ekleri 30.-TL’sı karşılığında Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacak olup, İhaleye katılacaklar Yerleşim Yeri Belgelerini, Nüfus Cüzdanı Fotokopilerini ve diğer iletişim bilgilerini Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.