DUYURULAR

Balıklı Köyü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı

         Plan müellifi  M. Yusuf ERGÜL tarafından hazırlanan Çanakkale İli, Ezine İlçesi, Balıklı Köyü, ada 101/parsel 1, ada 102/parsel 1, ada 103/parseller 1-2-3,Ada 104/parsel 1, ada 105/parsel 1, ada 106/parseller 1-2-3, ada 107/parsel 1, ada 108/parsel 1, ada 109/parsel 1, ada 110/parsel 1, ada 111/parsel 1, ada 112/parsel 1, ada 113/parsel 1, Ada 114/parsel 1 ve ada 115/parsel 1 (PIN: NIP-170760142) 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı ve (PIN: UİP-17599250) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince Belediye Meclisimizin 04.03.2021 tarihli toplantısında onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

PLAN NOTLARI:

 1. UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI ÇANAKKALE İLİ, EZİNE İLÇESİ, BALIKLI KÖYÜ, ADA 101/PARSEL 1, ADA 102/PARSEL 1, ADA 103/PARSELLER 1-2-3, ADA 104/PARSEL 1, ADA 105/PARSEL 1, ADA 106/PARSELLER 1-2-3, ADA 107/PARSEL 1, ADA 108/PARSEL 1, ADA 109/PARSEL 1, ADA 110/PARSEL 1, ADA 111/PARSEL 1, ADA 112/PARSEL 1, ADA 113/PARSEL 1, ADA 114/PARSEL 1 VE ADA 115/PARSEL 1’DE KAYITLI TAŞINMAZLARI KAPSAMAKTADIR.
 2. YOL, OTOPARK, YEŞİL ALAN VB. ALANLAR KAMU ELİNE GEÇMEDEN UYGULAMA YAPILAMAZ.
 3. KÜÇÜK SANAYİ ALANI OLARAK BELİRLENEN ALANDA YAPILANMA KOŞULLARI YENÇOK: 7.50 M İNŞAAT YOĞUNLUKLU OLACAK, BU ALANDA YAPILANMA HAZIRLANACAK MİMARİ AVAN PROJESİ DOĞRULTUSUNDA OLUŞACAKTIR.
 4. TİCARET ALANI, MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM TESİSİ ALANI, SAĞLIK TESİSLERİ ALANI, RESMİ KURUM ALANI VE İDARİ HİZMET ALANI OLARAK BELİRLENEN ALANDA YAPILANMA KOŞULLARI E (EMSAL):1.20, YENÇOK: 4 KAT İNŞAAT YOĞUNLUKLU OLACAKTIR.
 5. CAMİ ALANI OLARAK BELİRLENEN ALANDA YAPILANMA KOŞULLARI E(EMSAL): 1.20, YENÇOK: SERBEST İNŞAAT YOĞUNLUKLU OLACAKTIR.
 6. KAPALI SPOR TESİSİ ALANI OLARAK BELİRLENEN ALANDA YAPILANMA KOŞULLARI E (EMSAL):1.20,YENÇOK: 21.50 M, İDARİ VE SOSYAL TESİSLERDE İSE YENÇOK: 4 KAT İNŞAAT YOĞUNLUKLU OLACAKTIR.
 7. RUHSAT ALINMADAN İNŞAATA BAŞLANAMAZ.
 8. 3194 SAYILI İMAR KANUNU'NA EK “SIĞINAKLARLA İLGİLİ YÖNETMELİK" VE "OTOPARK YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ'NE UYULACAKTIR.
 9. ALANIN 1. DERECE DEPREM BÖLGESİNDE YER ALMASI NEDENİYLE, YAPILACAK BİNA VE TESİSLERİN PROJELENDİRİLMESİ VE YAPIMINDA "AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNET-MELİK" HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
 10. ÇANAKKALE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 09.07.2018 TARİHİNDE ONAYLANAN İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORUNDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.
 11. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI KARARLARINA UYULACAKTIR.

PLAN KOŞULLARI DIŞINDA “3194 SAYILI İMAR KANUNU”, “MER’İ 1/1000 ÖLÇEKLİ EZİNE UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI”, “MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ” VE “PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ” HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.