DUYURULAR

Akçin Çayı etrafında bulunan bisiklet ve yaya yolu amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı

TUTANAK

 

 

İlçemiz geneli Akçin Çayı etrafında bulunan adaları kapsayan bisiklet ve yaya yolu amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı (NİP-17089124) ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP-17515469) değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince Belediye Meclisimizin 03/02/2022 tarihli toplantısında 2022/28 sayılı kararı ile onanarak yürürlüğe girmiştir.

Onaylanan İmar Planları 1 Ay süre ile ilan edilmek üzere Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır ve Ezine Belediyesi Resmi internet Sitesinde “DUYURULAR” sayfasında yayınlanmıştır. 07/02/2022

 

 

 

 

 Deniz TAYFUR                  Seyfettin DEMİRKIRAN                İ. Tolga FAKILI                   Aylin KURTULAN

Fen İşler, Müd. V.           Bel. Harita Mühendisi                  Zabıta Memuru                                 İlan Memuru