DUYURULAR

2021 YILI ŞUBAT AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPTANDI GÜNDEMİ

1-)İlçemiz Camikebir,Danişment Mahallesi 221 Ada 89-96 Nolu parseller, 281 Ada 1 Nolu Parseller ve Camikebir Mahallesi 103 Ada 7-11-12-13,14-15-16-17-18-19-20-21 Nolu parsellere ait 1/5000 Ölçekli Nazım imar planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b Maddesi gereğince Belediye Meclisimizin 07/01/2021 tarihli toplantısında onaylanarak yürürlüğe giren ve 08/01/2021 tarihinde askıya çıkarılan imar planlarına, askı süresi içinde verilen itiraz dilekçelerinin görüşülmesi...