HABERLER

2020 Yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı.

https://www.youtube.com/watch?v=gCrEF2byoqE">https://www.youtube.com/watch?v=gCrEF2byoqE" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315">

Belediye Meclisimizin 2020 yılı Şubat Ayı Olağan Toplantısı 06/02/2020 Perşembe günü saat 11:00'de Belediye Meclis salonunda gerçekleştirildi. Belediye Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda aşağıda belirtilen gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanıldı. Belediye Başkanımız Sayın Güray YÜKSEL Başkanlığında yapılan toplantıya Meclis Üyelerimiz , Ümit ŞEN, Metin KÖSE, Kürşad AKA, Mustafa FAKILI, Mehmet ARAT, Ayça KAHRIMAN, Rasim AKTÜRK, Selim DEDEOĞLU, Mustafa EMEL, Erhan ERKUL katılmışlardır. Belediye Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda aşağıda belirtilen gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanıldı.

2020 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

1) İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde, tapunun 282 ada 33 parselinde bulunan alan Gençlik ve Spor Bakanlığına Kapalı Spor salonu için tahsis edileceğinden,  05/12/2019 tarih ve 2019/91 sayılı meclis kararıyla bu alanın, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Kapalı Halı saha yapımı için alınan tahsis kararının kaldırılmasının görüşülmesi.
2) İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde, tapunun 282 ada 33 parselinde bulunan Belediye Hizmet alanın Gençlik ve Spor Bakanlığına Kapalı Spor salonu için tahsis edilmesi ve plan tadilatının değiştirilmesinin görüşülmesi.
3) Belediye Meclisimizin 04/11/2015 tarih ve 2015/91 sayılı kararıyla Belediyemiz tarafından yapılan 7 adet büfe sosyal hizmet projesi kapsamında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin c fıkrasına istinaden Ezine Spora tahsis edilen taşınmazların Ezine Sporun talebine istinaden tahsis işleminin kaldırılmasının görüşülmesi.
4)Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Körüktaşı Köyü Seyittepe mevkiinde tapunun 167 ada 1 parselinde kayıtlı bulunan Kestanbol Jeotermal Kaplıcamızın 10 yıl süreyle kiraya verilmesi ile ilgili Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi.
5)  UMA Destek Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin %100 hissesini belediyemize devretme talebinin görüşülmesi.