HABERLER

2020 Yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı.

Belediye Meclisimizin 2020 yılı Ocak Ayı Olağan Toplantısı 02/01/2020 Perşembe günü saat 16:30'da Belediye Meclis salonunda gerçekleştirildi.

Belediye Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda aşağıda belirtilen gündem maddeleri  görüşülerek karara bağlanıldı.

Belediye Başkanımız Sayın Güray YÜKSEL Başkanlığında yapılan toplantıya Meclis Üyelerimiz  ,Ümit ŞEN, Metin KÖSE, Kürşad AKA, Özlem AKYÜZ, Mustafa FAKILI, Mehmet ARAT, Ayça KAHRIMAN, Rasim AKTÜRK, Selim DEDEOĞLU, Mustafa EMEL, Erhan ERKUL katılmışlardır.

Belediye Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda aşağıda belirtilen gündem maddeleri  görüşülerek karara bağlanıldı.

2020 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ                                           

1- Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2019 yılı Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sunulacak; “Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin Elektrik Ana Hattı Altyapı” isimli projede Ezine Belediyesi’nin Projede İştirakçi olarak yer alması kapsamında Belediye Başkanının yetkili kılınmasının görüşülmesi.

2- Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. Maddesinin ikinci bendine istinaden Meclis toplantılarının 2020 yılı içerisinde haftanın hangi gününde yapılacağının belirlenmesinin görüşülmesi

3- Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. Maddesinin dördüncü bendine istinaden Belediye Meclisinin 2020 yılı içerisinde tatil edileceği ayın belirlenmesinin görüşülmesi.

4- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden Belediyemizin 2019 yılına ait gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için gizli oyla 5 adet denetim komisyonu üyesinin seçilmesi.

5- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine istinaden 2020 yılı içerisinde Belediyemizde Tam zamanlı olarak çalıştırılacak Mühendis ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi.

6- 2020 yılı içerisinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine istinaden Kısmi Zamanlı Avukat ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi.

7- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine istinaden 2020 yılı içerisinde Meclis Başkan ve Üyelerine meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları günler için ve yine aynı kanunun 20. 24. ve 25. Maddeleri gereğince görev yapan üyeler ile Komisyon çalışmalarına gerek görülmesi halinde katılacak uzman personele ödenecek huzur haklarının belirlenmesinin görüşülmesi.

8- 2020 yılı içerisinde Belediyemiz Zabıta Amirliği ve İtfaiye Amirliğinde görev yapmakta olan kadrolu personele ödenecek Aylık Maktu Çalışma Ücretinin görüşülmesi.

9- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 16/12/2019 tarih ve E.29860 sayılı yazısında belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlanan plan notu değişikliğinin görüşülmesi.