HABERLER

2020 yılı KASIM Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı

2020 yılı KASIM Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı

Belediye Meclisimizin 2020 yılı KASIM Ayı Olağan Toplantısı 05/11/2020 Perşembe günü saat 10:00'de Belediye Meclis salonunda gerçekleştirildi. Belediye Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda aşağıda belirtilen gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanıldı. Belediye Başkan Vekili Sayın Kürşad AKA Başkanlığında yapılan toplantıya Meclis Üyelerimiz , Ümit ŞEN, Metin KÖSE,Özlem AKYÜZ, Mustafa FAKILI,Mehmet ARAT, Ayça KAHRIMAN,Mustafa Selim DEDEOĞLU,Mustafa EMEL,Mehmet Erhan ERKUL, Rasim AKTÜRK katılmışlardır. Belediye Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda aşağıda belirtilen gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanıldı.

2020 YILI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

1) 2021 yılı analitik bütçe tasarısının görüşülmesi. 
2) 2021 yılı ücret tarifelerinin görüşülmesi.
3) Katı atık ücret tarifelerinin belirlenmesinin görüşülmesi.
4) %100 hissesi Belediyemize ait Ezine 22 Eylül Destek Turizm Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.'ne tahsis edilen 4 adet Belediye taşınmazının tahsis işlemi iptali hususunun görüşülmesi.
5) İlçemiz genelinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan adres çalışmaları sonucunda İlçemiz genelinde ve mücavirinde belirlenemeyen, isimleri tespit edilemeyen sokak isimlerinin düzenlenip yeni sokak isimleri verilmesi hususunun görüşülmesi.
6) İlçemiz Camikebir Mahallesinde tapunun 40-41-80-90-91-83-89-79-78-77-76-75-74-39 no'lu  adaları için hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
7) Belediye Meclisimizin 01/10/2020 tarihli toplantısında görüşülerek karar alınan plan notu değişikliği hususunun görüşülmesi.
8) İlçemiz Camikebir Mahallesinde tapunun 213 ada 6-7 parsel no'sunda kayıtlı taşınmazlara ait imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
9) Çanakkale 116'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığının 27 Ekim 2020 tarih ve 70121248-390.99-E.5578711/Loj.Şb. sayılı yazısının görüşülmesi.
10) 30/10/2020 tarihli Hüseyin AKA'nın yapı ruhsatı ile ilgili talep dilekçesinin görüşülmesi.