HABERLER

2020 yılı Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı

Belediye Meclisimizin 2020 yılı Haziran Ayı Olağan Toplantısı 26/06/2020 Cuma günü saat 10:00'de Belediye Meclis salonunda gerçekleştirildi. Belediye Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda aşağıda belirtilen gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanıldı. Belediye Başkanımız Sayın Güray YÜKSEL Başkanlığında yapılan toplantıya Meclis Üyelerimiz , Ümit ŞEN, Metin KÖSE, Kürşad AKA, Özlem AKYÜZ Mustafa FAKILI, Mehmet ARAT, Ayça KAHRIMAN,  Mustafa EMEL, Erhan ERKUL katılmışlardır. Belediye Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda aşağıda belirtilen gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanıldı.

2020 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

1)Yapımları devam eden Esentepe mevkiinde kreş gündüz bakımevi ve kafeterya, erenleraltı sosyal tesisleri ve mesire alanı, kapalı pazaryeri, İbrahim Dedeoğlu etkinlik merkezi ve düğün salonu, Tavaklı halk plajı tamamlanan ve tamamlanmak üzere olan işletmelerin bedelsiz olarak belediyemizin %100 hissesi bulunan Ezine 22 Eylül Destek Turizm Ltd. Şirketine süresiz tahsis edilmesinin görüşülmesi.

2)5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi ile 09/10/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. Maddesine istinaden gizli oyla iki Encümen üyesinin seçilmesi.

3)Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13. Maddesinin a fıkrasına istinaden Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu üye seçimlerinin gizli oyla yapılmasının görüşülmesi.

4)5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ile 09/10/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesine istinaden en az üç en fazla beş kişiden olmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonunun oluşturulması.

5)5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ile 09/10/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesine istinaden en az üç en fazla beş kişiden olmak üzere İmar Komisyonunun oluşturulması.

6)2019 mali yılı kesin hesabının görüşülmesi.

7)5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesine istinaden 2019 yılına ait faaliyet raporunun görüşülmesi.

8)5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine istinaden 2020 yılı içerisinde belediyemizde tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak 1 adet mühendisin aylık ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi.
9)Belediyemiz tarafından yapılmaya başlanılan aplikasyon, su basman ve imara esas etüt işlemleri ile ilgili 2020 yılı için gerekli harçların ve artış oranlarının belirlenmesinin görüşülmesi.