HABERLER

2020 Yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı.

">

Belediye Meclisimizin 2020 yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısı 01/10/2020 Perşembe günü saat 11:00'de Belediye Meclis salonunda gerçekleştirildi. Belediye Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda aşağıda belirtilen gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanıldı. Belediye Başkanımız Sayın Güray YÜKSEL Başkanlığında yapılan toplantıya Meclis Üyelerimiz , Ümit ŞEN, Metin KÖSE, Kürşad AKA, Özlem AKYÜZ Mustafa FAKILI, Mehmet ARAT, Ayça KAHRIMAN, Rasim AKTÜRK, Mustafa EMEL, Erhan ERKUL katılmışlardır. Belediye Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda aşağıda belirtilen gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanıldı.

2020 YILI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

1) İlçemiz Seferşah Mahallesinde tapunun 2 nolu imar adasına ait imar planı değişikliği ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi.
2) İlçemiz Danişment Mahallesinde tapunun 277 ada 1 parsel no'sunda kayıtlı taşınmaza ait imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
3) İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun 282 ada 76-33-35 parsel no'larında kayıtlı taşınmazlara ait imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
4) İlçemiz Danişment Mahallesinde tapunun 175 no'lu imar adası ile ilgili imar planı   değişikliğinin görüşülmesi.
5) Belediyemiz mücavir sahası Balıklı Köyünde tapunun 915 parsel no'sunda kayıtlı taşınmaz ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
6) Karadaşlar İnşaat Gıda Tur. Nakliye ve Ticaret Ltd. Şti.'in tonoz çatı yapma isteğine ilişkin belediyemize sunmuş olduğu 24/09/2020 tarihli dilekçesinin görüşülmesi.
7) Karadaşlar Mühendislik ve Mimarlığın imar plan notu değişikliğine ilişkin belediyemize sunmuş olduğu 24/09/2020 tarihli dilekçesinin görüşülmesi.
8) Halil LAPSEKİLİ'nin miğfer hattının arsa sınırına çekilmesine ilişkin belediyemize sunmuş olduğu 15/09/2020 tarihli dilekçesinin görüşülmesi.
9) Belediyemize ait tapu niteliği arsa olan 221 ada 89 parsel, 281 ada 1 parsel, 221 ada 93 parsel, 221 ada 96 parsel, 221 ada 94 parselde bulunan taşınmazların Toplu Konut İdaresi ile ortak proje oluşturma veya satışı veya sosyal konut  alanı vb. alanlar oluşturulması için Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi.