HABERLER

2014 Yılı Nisan Ayı Belediye Meclisi Olağan Toplantı Gerçekleştirildi …

30 Mart 2014 Yerel seçimleri ile göreve gelen Belediye Başkanımız Sayın Haluk BABAOĞLU ve Belediye Meclis Üyelerimizce, gerçekleştirilen İlk Meclis toplantısı olma özelliğini taşıyan 2014 yılı Nisan Ayı toplantısı yapıldı.

 

 Belediye Meclisimizin 2014 yılı Nisan Ayı Olağan Toplantısı 09/04/2014 Çarşamba günü saat 16:00'da Belediye Meclis salonunda gerçekleştirildi.

 

 Toplantıya Meclis Üyelerimiz Sayın Salih ÖZTEN, Ali ALTAN, Mustafa PİLAN, Mustafa ÇETİN, Hakan ÜNER, Ramazan KOCAÖZ, Hikmet ÖZCAN, Bürkan ERCAN, Ferdi SAYIN, Erdinç CEYHAN ve Figen DEMİR olmak üzere tam kadro katılmışlardır.

 

Belediye Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda aşağıda belirtilen gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanıldı.

 

 

 

2014 YILI NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ ve ALINAN KARARLAR

 
 

1)      5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile 09/10/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. Maddesine istinaden gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekilinin seçilmesi görüşülmüş, Ali ALTAN ve Ramazan KOCAÖZ seçilmişlerdir.

2)      5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile 09/10/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. Maddesine istinaden gizli oyla ikisi yedek olmak üzere en az dört katip üyenin seçilmesi görüşülmüş, Hakan ÜNER ve Mustafa PİLAN Asil, Ramazan KOCAÖZ ve Mustafa ÇETİN yedek olarak seçilmişlerdir.

3)      5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi ile 09/10/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. Maddesine istinaden gizli oyla iki Encümen üyesinin seçilmesi görüşülmüş, Salih ÖZTEN ve Mustafa ÇETİN seçilmişlerdir.

4)      5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ile 09/10/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesine istinaden en az üç en fazla beş kişiden olmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonunun oluşturulması görüşülmüş, Ramazan KOCAÖZ, Salih ÖZTEN, Mustafa PİLAN, Ferdi SAYIN ve Bürkan ERCAN seçilmişlerdir.

5)      5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ile 09/10/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesine istinaden en az üç en fazla beş kişiden olmak üzere İmar Komisyonunun oluşturulması görüşülmüş, Hakan ÜNER, Mustafa PİLAN, Ramazan KOCAÖZ, Hikmet ÖZCAN ve Ferdi SAYIN seçilmişlerdir.

6)      5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi ile 09/10/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesine istinaden gizli oyla üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere Denetim Komisyonunun oluşturulması görüşülmüş, Salih ÖZTEN, Mustafa PİLAN, Mustafa ÇETİN, Bürkan ERCAN ve Figen DEMİR seçilmişlerdir.

7)      Belediyemizin halen üyesi bulunduğu Troas Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yönetim Birliğine 2 asil, 2 yedek üyenin seçilmesi görüşülmüş, Hakan ÜNER ve Figen DEMİR Asil, Mustafa PİLAN ve Ferdi SAYIN Yedek üye olarak seçilmişlerdir.

8)      Belediyemizin halen üyesi bulunduğu Çanakkale Assos Truva Turizm Altyapı Hizmet Birliğine 2 asil, 1 yedek üyenin seçilmesi görüşülmüş, Salih ÖZTEN ve Ramazan KOCAÖZ Asil, Bürkan ERCAN yedek üye olarak seçilmişlerdir.

9)      Belediyemizin halen üyesi bulunduğu Ege Belediyeler Birliğine 1 asil, 1 yedek üyenin seçilmesi görüşülmüş, Mustafa PİLAN Asil ve Erdinç CEYHAN yedek üye olarak seçilmişlerdir.

10)  Belediyemizin halen üyesi bulunduğu Marmara Belediyeler Birliğine 2 asil, 1 yedek üyenin seçilmesi görüşülmüş, Ramazan KOCAÖZ ve Mustafa ÇETİN asil, Bürkan ERCAN Yedek üye olarak seçilmişlerdir.

11)  Kaz Dağı ve Madra Dağı Belediyeler Birliğine 2 asil, 2 yedek üyenin seçilmesi görüşülmüş, Hakan ÜNER ve Ferdi SAYIN Asil, Mustafa PİLAN ve Figen DEMİR Yedek üye olarak seçilmişlerdir.

12)  5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesine istinaden 2013 yılına ait faaliyet raporunu okunularak görüşülmüş ve oylanarak karara bağlanmıştır.