HABERLER

2014 Yılı Haziran Ayı Belediye Meclisi Olağan Toplantı Gerçekleştirildi …

 Belediye Meclisimizin 2014 yılı Haziran Ayı Olağan Toplantısı 04/06/2014 Çarşamba günü saat 16:00'da Belediye Meclis salonunda gerçekleştirildi.

 

 Toplantıya Meclis Üyelerimiz Sayın Salih ÖZTEN, Ali ALTAN, Mustafa PİLAN, Mustafa ÇETİN, Hakan ÜNER, Ramazan KOCAÖZ, Hikmet ÖZCAN, Bürkan ERCAN, Ferdi SAYIN, Erdinç CEYHAN ve Figen DEMİR katılmışlardır.

 

Belediye Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda aşağıda belirtilen gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanıldı.

 

 

 

2014 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 


 

1)      Belediyemiz alacaklarının tahsili için Belediye Alacakları Denetimi Komisyonu oluşturulmasının görüşülmesi.

2)      Ezine Mal Müdürlüğünün 16/05/2014 tarih ve 1599 sayılı yazısına istinaden 6183 Sayılı A.A.T.U.H. Kanunun 90. Maddesi gereği 1 adet Asil 1 adet yedek üyenin belirlenmesinin görüşülmesi.

3)      İlçemiz Seferşah Mahallesinde tapunun 24 ada, 73 parsel nosunda kayıtlı taşınmazın imar planı tadilatı ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi.

4)      Belediyemiz imar planı plan notlarına plan notu eklenmesiyle ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi.

5)      İlçemiz Camikebir Mahallesinde imar planımızın 6L-III paftasında 30000-30300 yatay, 28900-29050 düşey koordinatları arasında kalan alanın imar planı tadilatıyla ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi.

6)      İlçemiz Camikebir Mahallesinde imar planımızın 7L-IV paftasında 29400-29600 yatay, 29950-30200 düşey koordinatları arasında kalan alanın imar planı tadilatıyla ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi.

7)      Belediye Meclisimize sunulan 07/05/2014 tarihli dilekçe ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi.

8)      Belediyemiz mücavir sahasında yapılacak olan yapıların inşaat yasağı süresinin görüşülmesi.

9)      İlçemiz Seferşah Mahallesinde tapunun 21 ada, 16 parsel nosunda kayıtlı taşınmazın imar planı tadilatı ile ilgili hususun görüşülmesi.

10)  İ16-b4 nolu paftayı kapsayan Çınarköy Köyünün projede sınırları ve koordinatları belirlenen şekliyle mücavir alan sınırları içerisine alınması ile ilgili hususun görüşülmesi.