DUYURULAR

İlçemiz Seferşah Mahallesinde bulunan 2 ada-337 ada ....

TUTANAK

İlçemiz Seferşah Mahallesinde bulunan 2 ada-337 ada ve çevresini kapsayan alanda İlave İmar Planı yapılarak, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince Belediye Meclisimizin 02/06/2022 tarihli toplantısında 2022/74 sayılı kararı ile onanarak yürürlüğe girmiştir.

Onaylanan İmar Planları 1 Ay süre ile ilan edilmek üzere Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır. Belediye hoporlöründen ve Ezine Belediyesi Resmi internet Sitesinde “DUYURULAR” sayfasında yayınlanmıştır. 03/06/2022