DUYURULAR

İlçemiz Merkez mahalleleri genelinde bulunan İmar Planımızın Plan Notu Değişikliği

TUTANAK

İlçemiz Merkez mahalleleri genelinde bulunan İmar Planımızın Plan Notu Değişikliği (UİP-17931514) yapılarak, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince Belediye Meclisimizin 07/04/2022 tarihli toplantısında 2022/60 sayılı kararı ile onanarak yürürlüğe girmiştir.

Onaylanan İmar Planları 1 Ay süre ile ilan edilmek üzere Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

Plan Notuna Ulaşmak İçin Tıklayınız